De organisatie

Palladium zoekt kwalitatieve ontwikkelings- of herontwikkelingsprojecten binnen onze beoogde markt. Het bedrijf prefereert waarde vermeerderende en complexe transacties die normaal een hoge toetredingsdrempel hebben. Het bedrijf met zijn medewerkers is capabel om bouwprojecten door alle fases van het proces te begeleiden zoals concept strategische selectie, planning, ontwerp, bouw(kosten)management, verhuur, beheer of verkoop.

Palladium Nederland gelooft dat succes behaald kan worden door aandacht te besteden aan details. Het bedrijf prefereert liever een kleinere hoeveelheid projecten te draaien zodat ook daadwerkelijk de tijd en aandacht aan de diverse projecten besteed kan worden.

Palladium Nederland Principes:

  • Een zo hoog mogelijke toegevoegde waarde leveren aan de aandeelhouders en partners bij het volgen van een aantal basis principes.
  • Het behoudt van integriteit en sterke bedrijfs normen en waarden.
  • Managen van procedures van concept tot afronding
  • Duidelijke besluiten maken en standpunten innemen.
  • Heldere communicatie met aandeelhouders, partners, zakenrelaties, klanten en anderen.
  • Het zorgdragen voor mooie ontwerpen, maximaliseren van lange termijn investeringen, en implementeren van sleutelwaarden die nodig zijn voor een productiviteit en succes.
  • Verhogen van beleggingsrendementen.
  • Het secuur beheren en managen van de verscheidene projecten.

 

Privacy and Cookie Policies

Download our Privacy Policy

Download our Cookie Policy